Hệ 10KWP – 3 PHA

155,000,000 139,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 10 KWp – 3 PHA

Call Now