Hệ 15KWP – 3 PHA

225,000,000 200,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 15 KWp – 3 PHA

Call Now