Hệ 25KWP – 3 PHA

360,000,000 330,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 25 KWp – 3 PHA

Call Now