Hệ 6KWP

103,000,000 90,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 6 KWp

Call Now