Hệ 8KWP

136,000,000 120,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 8 KWp

Call Now