KỸ SƯ BALCO E&C THAM GIA HỘI THẢO “CÁCH MẠNG 4.0 CHO MÁY XÂY DỰNG – MACHINE CONTROL SYSTEM” CỦA TẬP ĐOÀN TRIMBLE- SITECH

KỸ SƯ BALCO E&C THAM GIA HỘI THẢO “CÁCH MẠNG 4.0 CHO MÁY XÂY DỰNG – MACHINE CONTROL SYSTEM” CỦA TẬP ĐOÀN TRIMBLE- SITECH BALCO E&C luôn ý thức được rằng: Chất lượng sản phẩm sẽ quyết định số phận của công ty. Vì thế, việc đào tạo cán bộ công nhân viên và học […]

Call Now