TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP   Mô tả chi tiết công việc : Sử dụng có thành thạo phần mềm kế toá Hạch toán chứng từ, kê khai, lập báo cá Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất […]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ TOÁN

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ DỰ TOÁN Mô tả chi tiết công việc : Lập dự án, tổng mức đầu tư xây dựng công trình Thuyết minh dự án và sự cần thiết đầu tư dự án Lập, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dự thầu Làm hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm […]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ XÂY DỰNG Mô tả chi tiết công việc : Kiểm tra, điều phối, phân công công việc trên công trường, lập tiến độ thi công dự án, dự trù máy móc, kế hoạch vật tư tại công trường. Nắm rõ các phương pháp và trình tự thi công, các tiêu chuẩn […]

Call Now