CÔNG TRÌNH ĐÃ THAM GIA

1. Nhà Anh Lâm – Quốc Oai – TP. Hà Nội

2. Nhà Chú Bình – Hoài Đức – Hà Nội

3. Nhà Chị Lan – Từ Sơn – Bắc Ninh

4. Nhà Anh Chinh- Thường Tín- Hà Nội

5. Nhà Anh Mạnh- Tp. Hải Phòng