BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM LÀ GÌ ?

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM LÀ GÌ ?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì ?

Đánh giá tác động môi trường hay còn gọi là ĐTM, là việc phân tích, dự báo  tác động đến môi trường của Dự án đầu tư. Và biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Mục đích chính của việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) :

 1. ĐTM là một công cụ để cơ quan quản lý có thể cân nhắc, phân tích dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể. Từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
 2. Đề xuất phương án phòng tránh, giảm bớt các tác động tiêu cực. Tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu phát triển
 3. ĐTM không những là báo cáo khoa học. Mà còn là cơ sở pháp lý giúp quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển Kinh tế – Xã hội. Liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại sao cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

Đánh giá tác động môi trường giúp Nhà đầu tư lựa chọn phương án tối  ưu liên quan giưa môi trường và hoạt động sản xuất. Nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường sống xung quanh.

Đưa ra các biện pháp, các kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước.

Dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp khi làm Đề án báo cáo đánh giá tác động môi trường.

BALCO E&C chuyên nhận các thủ tục pháp lý về môi trường tại miền Bắc :

 • Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Phê duyệt phương án, phương án bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường.
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thẩm định phương án, phương án bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường.

Quá trình đánh giá tác động môi trường thường được thực hiện theo 3 bước:

 1. Lược duyệt các tác động môi trường.
 2. Ðánh giá sơ bộ các tác động môi trường.
 3. Ðánh giá đầy đủ các tác động môi trường.

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm các bước:

 1. Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hoặc có thể thuê cơ quan tư vấn lập và trình thẩm định theo quy trình.
 2. Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp phiếu biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 3. Phòng Quản lý môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành các thủ tục cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu hoặc phải chỉnh sửa bổ sung. Sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân thực hiện lại hoặc chỉnh sửa bổ sung.
 4. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo ngày hẹn.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xét duyệt, hồ sơ bao gồm:

 • 01 bản chính văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • 08 bản chính bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển.
 • 01 bản chính bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.

 

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

HÃY GỌI CHO BALCO E&C ĐỂ NGHE TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Trả lời

Call Now