THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

Khi thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy nhà xưởng rất quan trọng. BALCO E&C xin chia sẻ những điều cần biết về quy trình thẩm duyệt PCCC nhà xưởng.

Công tác thẩm duyệt hồ sơ dự án và thiết kế:

Dự án, công trình hay hạng mục công trình (sau đây gọi chung là công trình). Quy định tại phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP thuộc mọi nguồn vốn đầu tư. Khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế. Và phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công.

 1. Công tác thẩm duyệt dự án
 2. a) Đối tượng thẩm duyệt

    Tất cả các công trình quy định tại phụ lục 3 Nghị định 35/2003/NĐ-CP.

    Đối với các công trình quy định tại các mục 14, 15, 19 phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP không thuộc diện phải lập dự án quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư. Phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chấp thuận về địa điểm trước khi tiến hành thiết kế công trình.

 1. b) Hồ sơ nộp cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm quyền gồm có:
 • Văn bản của chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt.
 • Hồ sơ dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế cơ sở.

Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm

 • Văn bản của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng. Trong đó nêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình dự kiến xây dựng;
 • Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo. Các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh.
 1. c) Thời gian thẩm duyệt dự án:

Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

 • Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng;
 • Không quá 10 ngày làm việc đối với việc chấp thuận về địa điểm xây dựng công trình.

Kết quả chấp thuận địa điểm xây dựng công trình phòng Cảnh sát PCCC trả lời bằng văn bản.

 1. Công tác thẩm duyệt hồ sơ thiết kế thi công:
 2. a) Đối tượng thẩm duyệt

– Các công trình quy định tại phụ lục 3 Nghị định 35/2003/NĐ-CP.

 1. b) Hồ sơ nộp cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt gồm có
 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền kèm theo.
 • Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 • Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy như sau:
 • Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.
 • Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình. Có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.
 • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung. Cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn. Thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói. Thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy.
 • Sơ đồ giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới bảo đảm kích thước và tải trọng. Hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm phục vụ chữa cháy.
 • Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng. Vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với thông số đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình.

Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho hạng mục phòng cháy chữa cháy.

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. Hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư.

 1. c) Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:
 • Không quá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A.
 • Không quá 20 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm B,C.

Phân nhóm dự án công trình nhóm A, B, C thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

 1. d) Kinh phí cho việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được xác định trong vốn đầu tư của dự án, công trình

Hiện nay Chính phủ chưa có quy định mức phí và lệ phí thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, nên cơ quan Cảnh sát PCCC chưa thu.

Kết quả thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC1 do phòng Cảnh sát PCCC ký.

HÃY GỌI CHO BALCO E&C ĐỂ NGHE TƯ VẤN

Trả lời

Call Now