TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

 BALCO E&C chuyên thiết kế thi công và làm các dịch vụ pháp lý nhà xưởng công nghiệp tại miền Bắc. Chúng tôi xin chia sẻ tới các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu về việc hoàn công sở hữu công trình nhà xưởng như sau.

  Khi công trình nhà xưởng hoàn thành, nhà thầu xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện thi công, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu toàn phần công trình.

Trong biên bản nghiệm thu công trình gồm có Phần kiến trúc: tổng diện tích sàn xây dựng thực tế, các tầng, bao lơn…

  Đây là thủ tục được thực hiện trước khi sử dụng và đăng ký quyền sở hữu công trình. Theo đó chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và tư vấn thiết kế phải tổ chức nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Trường hợp khi xây dựng mà không bắt buộc phải có giấy phép xây dựng thì không cần phải thực hiện thủ tục hoàn công.

Trình tự và thủ tục như sau:

Theo quy định của Luật xây dựng quy định về nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình. Phải nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường. Lập bản vẽ hoàn công xây dựng và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu và bàn giao công trình. Các hạng mục và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng. Người tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công nhà xưởng , giấy phép xây dựng và bàn giao công trình xây dựng nhà xưởng.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu, gồm: Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng. Đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình.

Hồ sơ hoàn công sở hữu nhà xưởng gồm:

  1. Bản vẽ hoàn công.
  2. Giấy phép xây dựng.
  3. Hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công.
  4. Hóa đơn tài chính của hợp đồng thi công.
  5. Biên bản nghiệm thu công trình.
  6. Biên bản thanh lý hợp đồng.
  7. Tờ khai lệ phí trước bạ.
  8. Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản.
  9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  10. Giấy phép kinh doanh hay Giấy phép đầu tư của chủ đầu tư.

HÃY GỌI CHO BALCO E&C ĐỂ NGHE TƯ VẤN

Trả lời

Call Now