Hệ 30KWP – 3 PHA

420,000,000 395,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 30 KWp – 3 PHA

Call Now