Hệ 20KWP – 3 PHA

280,000,000 250,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 20 KWp – 3 PHA

Call Now