Hệ 12KWP – 3 PHA

190,000,000 168,000,000

Hoàn thiện trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời, với công suất hệ là 12 KWp – 3 PHA

Call Now